Suomen Työväen Musiikkiliitto

  • järjestää monipuolista musiikkikoulutusta, mm. puhallinleirin ja kuoronjohtokurssin vuosittain
  • kustantaa, myy ja välittää kuoro- ja puhallinorkesterinuotteja
  • julkaisee Työväen Sävel -lehteä
  • järjestää musiikkijuhlia
  • luo kansainvälisiä suhteita
  • tekee erilaisia yhteistyöprojekteja muiden musiikki- ja kulttuurijärjestöjen kanssa
  • toimii musiikinharrastajien edunvalvojana