Suomen Työväen Musiikkiliitto on valtakunnallinen musiikinharrastajien keskusjärjestö, joka yhdessä piirijärjestöjensä sekä jäsenkuorojensa ja -orkesteriensa kanssa tukee ja edistää musiikin harrastustoimintaa suomalaisten ja erityisesti suomalaisen työväestön keskuudessa sekä toimii kuorojen ja orkestereiden yhdyssiteenä.

Suomen Työväen Musiikkiliiton tärkein tavoite on edistää suomalaisten yhdenvertaista ja helposti saavutettavaa mahdollisuutta musiikin harrastamiseen esimerkiksi ikään, taitoihin, varallisuuteen tai muuhun taustaan katsomatta. Liitto kannustaa myös kaikenikäisiä uusia harrastajia musiikkiharrastuksen pariin, koska musiikin harrastaminen edistää tutkitusti ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry

  • järjestää monipuolista musiikkikoulutusta, mm. Aitoon musiikkikurssien puhallinleirin, kapellimestarikurssin ja kuoronjohtokurssin sekä erilaisia lyhytkursseja vuosittain
  • kustantaa, myy ja välittää kuoro- ja puhallinorkesterinuotteja sekä oppimateriaalia
  • julkaisee Työväen Sävel -lehteä
  • järjestää musiikkijuhlia mm. yhteistyössä Pohjoismaisen Työväen Musiikkiliiton (NASOM) kanssa
  • luo kansainvälisiä suhteita
  • tekee erilaisia yhteistyöprojekteja muiden musiikki- ja kulttuurijärjestöjen kanssa
  • toimii musiikinharrastajien edunvalvojana ja monipuolisena asiantuntija- ja palveluorganisaationa