Työväen Sivistysliitto TSL on kaksikielinen vapaan sivistystyön järjestö, joka tarjoaa koulutusta aikuisväestölle sekä tukee koulutustoimintaa. Suomen Työväen Musiikkiliiton jäsenet ovat oikeutettuja TSL:n tarjoamiin tukimuotoihin, sillä Suomen Työväen Musiikkiliitto on TSL:n jäsenjärjestö.

Aiemmin TSL:ltä haettu tuki jaetaan nykyään STM:n toimiston kautta jäsenryhmille ja piirijärjestöille. TSL-kurssitukea voi hakea vuosittain lokakuussa. Vuoden 2021 TSL-tuen hakuaika on 1.–25.10.2020. Huom! Hakuaikaa jatkettu 3.11. asti! Hakuohjeet ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät täältä. Tutustuthan myös alla olevaan kurssituen hakuprosessikuvaukseen.

Kurssituen hakuprosessi

1) Selvitä, täyttääkö ryhmäsi toiminta kurssituen hakemisen ehdot:

 • Opetus on ryhmäopetusta.
 • Osanottajia on vähintään 10, iältään vähintään 15 vuotta (nuorempia voi olla mukana, jos 15 vuotta täyttäneitä on vähintään 10)
 • Kurssilla on selkeät oppimistavoitteet (taidot, joita opetellaan, esim. intonaatio, fraseeraus jne.; ei siis teokset tai konsertti).
 • Kurssilla on vähintään yksi kouluttaja.
 • Kurssilla on hyväksyttäviä kuluja vähintään 20 € / oppitunti.
 • Kurssin kuluista löytyy tositteet ryhmän kirjanpidosta.
 • Jäsenryhmä/piirijärjestö on koulutuksen järjestäjä eli kyseessä ei ole ryhmän osallistuminen jonkun toisen järjestäjän koulutukseen.
 • Jäsenryhmä/piirijärjestö ei saa muuta julkista tukea kurssitunteihin.

2) Syksyllä ennen hakemuksen tekemistä pohdi/suunnittele/selvitä seuraavan kalenterivuoden osalta:

 • Kuinka monena päivänä ryhmä järjestää koulutusta (harjoituksia, leirejä yms. koulutusta) ja kuinka paljon opetustunteja (á 45 min) kertyy yhteensä opetuspäiviltä.
 • Milloin kurssi/kurssit alkaa ja päättyy ja mikä on kurssipaikka.
 • Mikä on arvioitu osanottajamäärä.
 • Kuka/ketkä toimii kouluttajana.
 • Mitkä ovat kurssin oppimistavoitteet (taidot, joita opetellaan, esim. intonaatio, fraseeraus jne.; ei siis teokset tai konsertti).
 • Mitkä ovat kurssin arvioidut kulut.
 • Saako jäsenryhmä/piirijärjestö muuta julkista tukea (esim. toiselta opintokeskukselta) tai onko kurssi myös osa työväen-/kansalaisopiston kursseja (tukea voi käyttää vain työväen-/kansalaisopistotuntien ulkopuoliseen koulutukseen).

3) Hae seuraavan kalenterivuoden tuki lokakuussa täyttämällä sähköinen lomake STM:n internetsivuilla ohjeiden mukaan.

Tutustu hakuohjeisiin huolellisesti. Hae tukea koko seuraavan vuoden kurssitoimintaan.

Tukipäätös lähetetään yhteyshenkilöksi ilmoitetulle henkilölle sähköpostitse hakua seuraavana keväänä. Tukipäätöksessä kerrotaan tuen enimmäismäärä (kurssitunnit ja tuntihinta). Tuntien määrään vaikuttaa hakemuksen tietojen lisäksi TSL:n myöntämä kurssituntien kokonaismäärä. Tuntihinta puolestaan määräytyy ryhmän arvioimien kurssin kulujen perusteella. Lopullinen tuen määrä määräytyy myöhemmin tehtävän raportin mukaan.

Ilmoita STM:n toimistoon välittömästi, jos kurssi peruuntuu!

4) Pidä kurssin aikana kirjaa tunneista ja läsnäolijoista.

Kirjaa pidetyt tunnit ja niiden opintosisältö (opetellut asiat, esim. intonaatio, fraseeraus jne.; ei siis kappaleet tai harjoituksen rakenne). Tee kurssin aikana myös osanottajalista kaikista, jotka ovat jossain vaiheessa kurssia olleet mukana. Kerro kurssin osanottajille, että kyseessä on TSL-kurssi ja selvitä, kuinka moni on ollut aiemmin samana vuonna TSL-kurssilla.

Ilmoita STM:n toimistoon heti, jos huomaat että kurssi ei tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa.

5) Tee raportti ohjeiden mukaan kurssin päätyttyä täyttämällä sähköinen lomake STM:n internetsivuilla ja lähettämällä liitteet sähköpostitse.

Tutustu raportointiohjeisiin huolellisesti.

Raportti tarkistetaan STM:n toimistolla ja sieltä pyydetään tarvittaessa lisätietoja, jos raportti on ollut puutteellinen. Toimita lisätiedot mahdollisimman pian.

Lopullinen tuki määräytyy raportin mukaan. Tuki maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.

6) Varaudu vastaamaan kyselyyn / toimittamaan lisätietoja.

TSL saattaa pyytää lisätietoja osanottajista (ns. profiilitiedot) tai STM saattaa pyytää lisätietoja esim. oppimistavoitteiden toteutumisesta tai tositekopioita tositetarkastusta varten (osalta TSL-kurssien järjestäjiä pyydetään em. tietoja vuosittain osana raporttien normaalia tarkastusta). Kuitteja, osallistujaluetteloita yms. kurssiin liittyviä dokumentteja tulee säilyttää kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, jolloin kurssi on toteutettu.

 

Ohjeita TSL-tuen hakemiseen ja raportointiin