STM:n liittokokous järjestetään 26.10.2019 Jyväskylässä Puistokoululla (Puistokatu 7-9, 40100 Jyväskylä). Jäsenryhmille lähetetään kokouskutsu alkusyksyllä. Jokaisella jäsenyhdistyksellä oikeus valita liittokokoukseen yksi edustaja, joka ilmoitetaan lähettämällä valtakirja liiton toimistoon kokouskutsussa annettavien ohjeiden mukaan.

Liittokokouksen yhteydessä järjestetään kehoon ja hengitykseen liittyvää koulutusta, joka soveltuu niin laulajille kuin soittajillekin. Lisätietoja päivitetään tälle sivulle!